چرا بسام هوشمند

بسام هوشمند

بسام هوشمند با توجه شناسایی فرصت‌های موجود جهت توسعه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از اکوسیستم‌های اقتصادی کشور تمرکز خود را به عنوان حوزه اصلی و استراتژی کسب و کار، ارائه راهکارهای فناوری اطلاعات بازارسرمایه قرار داده است. از این روی پس از سالها سرمایه‌گذاری و تولید پلتفرم Tradeware، محصولات مورد نیاز نهادهای مالی از جمله سامانه معاملات برخط، سامانه صندوق، سامانه سبدگردان، باشگاه مشتریان و … را با تکنولوژی روز و در انواع مدل‌های مختلف کسب و کاری عرضه نموده است.

همچنین این پلتفرم به عنوان محصول استراتژیک بسام هوشمند، توانایی بسط و توسعه انواع سامانه و خدمات الکترونیکی یکپارچه در تمامی اکوسیستم‌ها را فراهم می‌نماید.

بیشتر 

شرکای تجاری

پلتفرم Tradeware

زیرساخت قابل اعتماد

راهکارهای فناوری اطلاعات

در بازار سرمایه

Tradeware Platfrom

خدمات بسام هوشمند

1- مشاوره

بسام هوشمند، یک شریک استراتژیک قابل اعتماد و مشاور قوی جهت راه‌اندازی راهکارها و کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات بازیگران بازار سرمایه تا دستیابی به کارگزاری دیجیتال خواهد بود.

2- ارائه راهکار

راهکارهای فناوری اطلاعات بسام هوشمند، علاوه بر بهره‌مندی از تکنولوژی روز، باعث صرفه جویی در هزینه‌ها و زمان ارائه خدمات الکترونیکی کارگزاران، صندوق‌ها، سبدگردان‌ها و … خواهد شد.

3- راه‌اندازی

بسام هوشمند در تمامی مراحل پیاده‌سازی راهکارهای خود در کنار مشتریان خواهد بود.

4- توسعه

با توجه به تمرکز اصلی و استراتژی بسام هوشمند، با بهره‌مندی از تیم تحقیق و توسعه قوی قابلیت توسعه سیستم‌ها و راهکارهای بروز را جهت عرضه بطور مداوم برای مشتریان خود فراهم نموده است.

5- تضمین

اخذ مجوزهای لازم برای تمامی محصولات از خدمات بسام هوشمند است که به عنوان تضمین عملیاتی در توافق‌های خود با مشتریان متعهد می‌شود.